How to make 78xxx monitor in Urdu

How to make 78xxx monitor in Urdu

Jab voltage regulator ko main AC supply adapter se voltage diye jate hain tu baz okat essa hota hai ke jis ki out put bohut kam hojati hai kiun ke main supply se milne wala voltage bhi kam hojata hain ya phir our load hone ki waja se bhi essa hi hota hai. essi kefiyat ki surrat me ye circuit foran roba aamal ho kar is se agha kar deta hai.

Project source: tajssus.pk تجسس, امیر سیف اللہ سیف

 

Abdul Rauf
Latest posts by Abdul Rauf (see all)

Abdul Rauf

Teacher, Innovator, Love to create, explore new ways to view & imagine things and then make them real

Leave a Reply